Najnowsze wpisy


kwi 07 2011 Aparatura
Komentarze: 35

Pomiary astronomiczne

Przy odbiorze słabego echa ciał niebieskich ważną rolę spełniają specjalne masery, które pozwalają odbity słaby sygnał odróżnić od chaotycznych radioszumów tła nieba i atmosfery ziemskiej. Wszystko tu bowiem radiuje: Słońce, planety. atmosfera. ziemska, gwiazdy, mgławice itp. Echo od planety Wenus było otrzymane po raz pierwszy w lutym 1958 r., potem we wrześniu 1959 r., w czasie wewnętrznych złączeń planety ze Słońcem, kiedy to dy-stans Ziemia-Wenus spada niemal do 40 milionów kilometrów. Angielski wrocław.Para-boloid 24-metrowy w Millstone skierowany ku planecie We-nus, wysyłał ku niej przez 5 minut z mocą setek kilowatów łysiącel impulsów, z których każdy trwał 0,002 sekundy. Następnie przesta-wiono radioteleskop na odbiór echa, które rejestrowano na taśmie ma-gnetofonowej. Takie 10-minutowe operacje stanowiły jeden „stru-mień" fal radiowych. Szło tu przeda wszystkim o dokładne wyznaczen:e aktualnej odległości Ziemia-Wenus. Podobne próby w r. 1959 wykonał również J. V. Evans w Jodrell Bank radioteleskopem o średnicy 76 metrów.

kapodiso : :